Dotácie a vyúčtovanie

« Späť
Dotácie a vyúčtovanie

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k 25.07.2016 a ich čerpanie

PPG Podprogram Úhrnná poskytnutá dotácia od 01.01.2016 Vyčerpaná dotácia k aktuálnemu dátumu Nevyčerpaná dotácia
026 01 Šport na školách a rekreačný šport   0,00 0,00
026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 77 600,00 21 478,94 56 121,06
026 03 Športovo talentovaná mládež 1 000,00 3 493,60 –2 493,60
026 04 Materiálno-technický rozvoj športu   0,00 0,00
026 05 Koordinácia projektov a prierezové činnosti v športe   0,00 0,00
SPOLU 78 600,00 24 972,54 53 627,46

 

« Späť

zverejnené: 24.03.2016 | aktualizované: 28.11.2016 | počet zobrazení: 7775

počet prístupov od 19.01.2016: 56916
počet prístupov dnes: 188